Maandelijks archief: juli 2020

Waar komt de naam Billekens vandaan?

Opmerkelijk is dat sinds de stamvader (Billekens) de familie voor een lange tijd voornamelijk in Sevenum heeft voorkomt.
Daarmee moet deze familie wel één van de oudste Sevenumse families zijn.

Tot aan de franse revolutie rond 1800 stond een familienaam niet vast. Zowel BELLICKES, BELLEKES, TIMMERMANS als FABRI wordt aangetroffen.
Deze namen werden naast en door elkaar gebruikt.

Bijvoorbeeld, Johan (Joes) Bellickes was van beroep timmerman en een zoon van hem heeft zich gemeld als “de zoon van de timmerman”.
Hieruit is de naam “Timmermans” ontstaan, maar ook “Fabri”, dat in het Latijn “maker” betekent.

In oktober 1980 heeft G.P. Billekens een uitgebreide stamboom van de Billekens familie uitgewerkt. In de beschrijving schreef hij het volgende:

“Joannes Bellickes was timmerman, vandaar dat eerst zowel de naam Bellickes, Billekens, Timmermans en Fabri werden gebruikt.
De huidige familie Timmermans heeft eigenlijk dezelfde stamvader.
De naam Billekens stamt wellicht af van de naam Sibilla, ofschoon hier ook andere meningen bestaan”

G.P. Billekens, stamboom, oktober 1980

In De Limburger van 7 juli 2020 verscheen er een artikel onder de naam “Van Poepjes tot Janssen: een duik in de historie van de achternaam“.
In dit artikel, geschreven door Hans Goosen, wordt ook de piste aangehaald dat de naam van Sibilla afstamt:

“Achternamen waren zoals gezegd vaak patroniemen, maar voor kinderen die zonder vader werden grootgebracht waren matroniemen voorhanden, zoals de in Noord- Limburg voorkomende achternaam Billekens (van Sybille). Met als bijzondere eigenschap de uitgang ‘kens’. Die ‘verkleining’ diende om naar dezelfde naam luisterende senioren en junioren uit elkaar te houden.”

Hans Goossen, De Limburger, 7 juli 2020

Zelf ben ik echter niet overtuigd van de Sybilla/Sybille theorie, omdat de eerst bekende Sybilla/Sybille pas in 1664 wordt geboren, terwijl de naam Bellickes al rond 1500 in gebruik was.